תקנים

הסמכה לייצור אלמנטים ומערכות בטון טרומי - מפעל ירוחם

הסמכה לייצור אלמנטים ומערכות בטון טרומי - מפעל צ.ח.ר 

תו תקן לאבני ריצוף- מפעל ירוחם 

 תו תקן לאריחי ריצוף- מפעל ירוחם 

תו תקן לאבני שפה ותעלה טרומית מבטון - מפעל צ.ח.ר 

תו תקן לאבני ריצוף - מפעל צ.ח.ר 

ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים - מפעל ירוחם 

ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים - מפעל צ.ח.ר 

תו תקן חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה - מפעל ירוחם

תו תקן למוצרי בטון טרומי לריצוף - מפעל אשדוד

תו תקן לאבני שפה ותעלה טרומות מבטון - מפעל אשדוד

תו תקן לרעפים - רעפי בטון משתלבים - מפעל אשדוד 

תו תקן מכסים משולבים בטון - מפעל ירוחם 

תו תקן צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין - מפעל ירוחם 

תו תקן צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין - מפעל צ.ח.ר 

תו תקן לתקרות לתאי בקרה - מפעל ירוחם

תוי תקן ירוק - אשדוד

תעודת ניהול מערכת איכות ISO 9001 מפעל ירוחם

תעודת ניהול מערכת איכות ISO 9001 מפעל אשדוד

תעודת ניהול מערכת איכות ISO 9001 מפעל צחר