תקנים

הסמכה לייצור אלמנטים ומערכות בטון טרומי - מפעל ירוחם

הסמכה לייצור אלמנטים ומערכות בטון טרומי - מפעל צ.ח.ר 

הסמכה לייצור אלמנטים ומערכות בטון טרומי - מפעל קרית ספר 

תו תקן למוצרי בטון טרומי לריצוף (אבנים משתלבות)- מפעל ירוחם 

תו תקן לאבני שפה ותעלה טרומות מבטון - מפעל צ.ח.ר 

תו תקן למוצרי בטון טרומיים לריצוף (אבני ריצוף) - מפעל צ.ח.ר 

ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים - מפעל ירוחם 

ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים - מפעל צ.ח.ר 

ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים - מפעל קרית ספר 

תו תקן למוצרי בטון טרומי לריצוף - מפעל ירוחם 

תו תקן חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה - מפעל ירוחם

תו תקן למוצרי בטון טרומי לריצוף - מפעל אשדוד

תו תקן לאבני שפה ותעלה טרומות מבטון - מפעל אשדוד

תו תקן למוצרי חול - סיד לבניה - מפעל אשדוד 

תו תקן לרעפים - רעפי בטון משתלבים - מפעל אשדוד 

תו תקן מכסים משולבים בטון - מפעל ירוחם 

תו תקן צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין - מפעל ירוחם 

תו תקן צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין - מפעל צ.ח.ר 

תו תקן למכסים ותקרות לתאי בקרה - מפעל ירוחם

תוי תקן ירוק - כל המפעלים