סיור אדריכלים מובילים במפעל אקרשטיין באזור התעשייה צ.ח.ר.