מעורבות חברתית

מאז הקמתה, חברת אקרשטיין תורמת משאבים רבים כדי לדאוג ולטפח את הסביבה ברחבי הארץ. החברה שמה דגש מיוחד על מעורבות חברתית בישראל, בעיקר לקידום השכלה, צבא ואוכלוסיות מיוחדות. 

מילגות השכלה 

מדי שנה מחלקת החברה מלגות לסטודנטים במכללות, באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף, באופן מסורתי מוענקות מלגות על שם מייסד החברה צבי אקרשטיין ז"ל לסטודנטים מצטיינים בלימודי הנדסה ואדריכלות. 

אמץ לוחם

לחברת אקרשטיין יש פינה חמה בלב לחיילי צה"ל, במשך שנים רבות מאמצת חברת אקרשטיין במסגרת ארגון "אמץ לוחם" שתי יחידות לוחמות: בית הספר להנדסה קרבית ובית הספר להגנה אווירית.  

סיוע לעמותות

חברת אקרשטיין נרתמת כל העת לסייע לעמותות התנדבותיות רבות הפועלות ברחבי הארץ וכך עוזרת לרווחתם ולפרנסתם. חברת אקרשטיין תורמת לליווי ולאפוטרופסות לעשרים ילדים בסיכון, תורמת לבתי-חולים, קבוצות ספורט, מוסדות קהילתיים ועוד.

במקביל תורמת אקרשטיין לעמותת "למרחב" שנוסדה בשנת 2001 שחזונה הוא להביא לשינוי חברתי מקיף על ידי התערבות רב-מימדית, אינטנסיבית וארוכת טווח בחיי צעירים חסרי עורף משפחתי, במטרה לאפשר להם לשבור את תקרת הזכוכית האקדמית, המקצועית והחברתית ולהבטיח את השתלבותם בחברה כאזרחים פעילים ועצמאיים, התורמים לחברה, וכסוכנים לשינוי חברתי.